Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
Заглавие Посещения
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2016 г. 2931
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2015 г. 2909
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2014 г. 3910
Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 21897
Служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ 13422
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2013 г. 5341
Заявление за отписване на стари задължения по давност 26481
Декларация за неактивност през 2012 г. към НСИ 8750
Декларация за неактивност през 2014 г. към НСИ 3544
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2012 г. 6637
Декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци 55081
Заявление за заверка на осигурителна книжка 17314
Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице 10415
Служебна бележка и Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 33975
Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ 34366
Покажи брой