Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
Заглавие Посещения
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2016 г. 4329
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2015 г. 3820
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2014 г. 4854
Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 24960
Служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ 17206
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2013 г. 6530
Заявление за отписване на стари задължения по давност 28906
Декларация за неактивност през 2012 г. към НСИ 9945
Декларация за неактивност през 2014 г. към НСИ 4516
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2012 г. 7595
Декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци 58277
Заявление за заверка на осигурителна книжка 19428
Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице 11888
Служебна бележка и Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 36438
Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ 37473
Покажи брой