Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
Заглавие Посещения
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2016 г. 3554
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2015 г. 3288
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2014 г. 4282
Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 23659
Служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ 15362
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2013 г. 6008
Заявление за отписване на стари задължения по давност 27464
Декларация за неактивност през 2012 г. към НСИ 9242
Декларация за неактивност през 2014 г. към НСИ 4014
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2012 г. 7077
Декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци 56810
Заявление за заверка на осигурителна книжка 18321
Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице 11190
Служебна бележка и Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 35434
Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ 36112
Покажи брой