Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
Заглавие Посещения
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2016 г. 2807
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2015 г. 2815
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2014 г. 3827
Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 21631
Служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ 13125
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2013 г. 5261
Заявление за отписване на стари задължения по давност 26221
Декларация за неактивност през 2012 г. към НСИ 8614
Декларация за неактивност през 2014 г. към НСИ 3437
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2012 г. 6531
Декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци 54722
Заявление за заверка на осигурителна книжка 17051
Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице 10188
Служебна бележка и Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 33492
Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ 34051
Покажи брой