Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
Заглавие Посещения
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2016 г. 2610
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2015 г. 2717
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2014 г. 3734
Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 21228
Служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ 12634
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2013 г. 5187
Заявление за отписване на стари задължения по давност 25920
Декларация за неактивност през 2012 г. към НСИ 8453
Декларация за неактивност през 2014 г. към НСИ 3302
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2012 г. 6421
Декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци 54165
Заявление за заверка на осигурителна книжка 16765
Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице 9999
Служебна бележка и Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 32760
Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ 33361
Покажи брой