Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
Заглавие Посещения
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2016 г. 1992
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2015 г. 2320
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2014 г. 3332
Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 19914
Служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ 11314
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2013 г. 4900
Заявление за отписване на стари задължения по давност 24546
Декларация за неактивност през 2012 г. към НСИ 7942
Декларация за неактивност през 2014 г. към НСИ 2827
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2012 г. 5997
Декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци 52505
Заявление за заверка на осигурителна книжка 15597
Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице 9381
Служебна бележка и Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 30409
Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ 31104
Покажи брой