Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
Заглавие Посещения
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2016 г. 4226
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2015 г. 3728
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2014 г. 4764
Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 24812
Служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ 16960
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2013 г. 6442
Заявление за отписване на стари задължения по давност 28542
Декларация за неактивност през 2012 г. към НСИ 9858
Декларация за неактивност през 2014 г. към НСИ 4434
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2012 г. 7509
Декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци 58078
Заявление за заверка на осигурителна книжка 19301
Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице 11774
Служебна бележка и Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 36319
Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ 37339
Покажи брой