Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
Заглавие Посещения
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2016 г. 3700
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2015 г. 3381
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2014 г. 4398
Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 23969
Служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ 15724
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2013 г. 6108
Заявление за отписване на стари задължения по давност 27660
Декларация за неактивност през 2012 г. към НСИ 9362
Декларация за неактивност през 2014 г. към НСИ 4123
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2012 г. 7168
Декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци 57143
Заявление за заверка на осигурителна книжка 18592
Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице 11335
Служебна бележка и Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 35647
Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ 36436
Покажи брой