Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
Заглавие Посещения
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2016 г. 1126
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2015 г. 1805
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2014 г. 2927
Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 17824
Служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ 9868
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2013 г. 4541
Заявление за отписване на стари задължения по давност 22451
Декларация за неактивност през 2012 г. към НСИ 7393
Декларация за неактивност през 2014 г. към НСИ 2189
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2012 г. 5662
Декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци 50133
Заявление за заверка на осигурителна книжка 14727
Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице 8883
Служебна бележка и Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 27419
Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ 28204
Покажи брой