Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
Заглавие Посещения
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2016 г. 2399
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2015 г. 2631
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2014 г. 3618
Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 20767
Служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ 12116
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2013 г. 5121
Заявление за отписване на стари задължения по давност 25540
Декларация за неактивност през 2012 г. към НСИ 8312
Декларация за неактивност през 2014 г. към НСИ 3167
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2012 г. 6318
Декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци 53587
Заявление за заверка на осигурителна книжка 16515
Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице 9807
Служебна бележка и Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 31797
Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ 32571
Покажи брой