Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
Заглавие Посещения
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2016 г. 2237
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2015 г. 2509
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2014 г. 3492
Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 20400
Служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ 11790
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2013 г. 5016
Заявление за отписване на стари задължения по давност 25175
Декларация за неактивност през 2012 г. към НСИ 8185
Декларация за неактивност през 2014 г. към НСИ 3030
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2012 г. 6184
Декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци 53203
Заявление за заверка на осигурителна книжка 16204
Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице 9619
Служебна бележка и Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 31167
Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ 31906
Покажи брой