Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
Заглавие Посещения
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2016 г. 3355
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2015 г. 3171
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2014 г. 4166
Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 23172
Служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ 14733
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2013 г. 5567
Заявление за отписване на стари задължения по давност 27189
Декларация за неактивност през 2012 г. към НСИ 9090
Декларация за неактивност през 2014 г. към НСИ 3862
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2012 г. 6964
Декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци 56181
Заявление за заверка на осигурителна книжка 18049
Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице 10972
Служебна бележка и Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 35059
Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ 35673
Покажи брой