Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
Заглавие Посещения
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2016 г. 4562
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2015 г. 4008
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2014 г. 5037
Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 25291
Служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ 18092
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2013 г. 6717
Заявление за отписване на стари задължения по давност 29841
Декларация за неактивност през 2012 г. към НСИ 10149
Декларация за неактивност през 2014 г. към НСИ 4690
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2012 г. 7783
Декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци 58878
Заявление за заверка на осигурителна книжка 19694
Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице 12113
Служебна бележка и Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 36811
Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ 37911
Покажи брой