Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
Заглавие Посещения
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2016 г. 1259
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2015 г. 1882
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2014 г. 3011
Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 18270
Служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ 10018
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2013 г. 4588
Заявление за отписване на стари задължения по давност 22798
Декларация за неактивност през 2012 г. към НСИ 7455
Декларация за неактивност през 2014 г. към НСИ 2260
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2012 г. 5702
Декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци 50484
Заявление за заверка на осигурителна книжка 14905
Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице 8972
Служебна бележка и Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 27830
Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ 28508
Покажи брой