Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
Заглавие Посещения
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2016 г. 4757
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2015 г. 4161
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2014 г. 5184
Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 25555
Служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ 18716
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2013 г. 6877
Заявление за отписване на стари задължения по давност 30658
Декларация за неактивност през 2012 г. към НСИ 10320
Декларация за неактивност през 2014 г. към НСИ 4908
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2012 г. 7939
Декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци 59337
Заявление за заверка на осигурителна книжка 19965
Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице 12305
Служебна бележка и Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 37170
Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ 38178
Покажи брой