Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
Заглавие Посещения
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2016 г. 3209
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2015 г. 3107
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2014 г. 4099
Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 22782
Служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ 14201
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2013 г. 5516
Заявление за отписване на стари задължения по давност 26969
Декларация за неактивност през 2012 г. към НСИ 9022
Декларация за неактивност през 2014 г. към НСИ 3773
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2012 г. 6890
Декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци 55866
Заявление за заверка на осигурителна книжка 17918
Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице 10867
Служебна бележка и Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 34699
Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ 35242
Покажи брой