Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
Заглавие Посещения
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2016 г. 3452
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2015 г. 3232
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2014 г. 4235
Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 23466
Служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ 15105
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2013 г. 5958
Заявление за отписване на стари задължения по давност 27330
Декларация за неактивност през 2012 г. към НСИ 9167
Декларация за неактивност през 2014 г. към НСИ 3931
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2012 г. 7017
Декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци 56508
Заявление за заверка на осигурителна книжка 18172
Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице 11069
Служебна бележка и Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 35270
Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ 35938
Покажи брой