Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
Заглавие Посещения
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2016 г. 1808
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2015 г. 2178
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2014 г. 3225
Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 19456
Служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ 10899
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2013 г. 4785
Заявление за отписване на стари задължения по давност 23907
Декларация за неактивност през 2012 г. към НСИ 7765
Декларация за неактивност през 2014 г. към НСИ 2689
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2012 г. 5894
Декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци 51868
Заявление за заверка на осигурителна книжка 15341
Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице 9243
Служебна бележка и Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 29771
Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ 30422
Покажи брой