Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
Заглавие Посещения
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2016 г. 2118
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2015 г. 2421
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2014 г. 3418
Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 20178
Служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ 11577
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2013 г. 4959
Заявление за отписване на стари задължения по давност 24907
Декларация за неактивност през 2012 г. към НСИ 8091
Декларация за неактивност през 2014 г. към НСИ 2942
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2012 г. 6097
Декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци 52863
Заявление за заверка на осигурителна книжка 15945
Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице 9498
Служебна бележка и Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 30831
Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ 31487
Покажи брой