Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
Заглавие Посещения
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2016 г. 3077
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2015 г. 3025
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2014 г. 4029
Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 22293
Служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ 13809
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2013 г. 5450
Заявление за отписване на стари задължения по давност 26759
Декларация за неактивност през 2012 г. към НСИ 8909
Декларация за неактивност през 2014 г. към НСИ 3676
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2012 г. 6796
Декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци 55489
Заявление за заверка на осигурителна книжка 17650
Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице 10700
Служебна бележка и Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 34359
Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ 34799
Покажи брой