Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
Заглавие Посещения
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2016 г. 4649
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2015 г. 4083
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2014 г. 5107
Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 25416
Служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ 18296
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2013 г. 6795
Заявление за отписване на стари задължения по давност 30184
Декларация за неактивност през 2012 г. към НСИ 10233
Декларация за неактивност през 2014 г. към НСИ 4815
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2012 г. 7862
Декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци 59079
Заявление за заверка на осигурителна книжка 19843
Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице 12196
Служебна бележка и Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 36994
Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ 38021
Покажи брой