Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
Заглавие Посещения
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2016 г. 1539
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2015 г. 2024
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2014 г. 3114
Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 19027
Служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ 10465
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2013 г. 4682
Заявление за отписване на стари задължения по давност 23340
Декларация за неактивност през 2012 г. към НСИ 7584
Декларация за неактивност през 2014 г. към НСИ 2479
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2012 г. 5783
Декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци 51006
Заявление за заверка на осигурителна книжка 15116
Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице 9095
Служебна бележка и Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 28945
Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ 29413
Покажи брой