Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
Заглавие Посещения
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2016 г. 3142
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2015 г. 3073
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2014 г. 4072
Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 22566
Служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ 14004
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2013 г. 5486
Заявление за отписване на стари задължения по давност 26869
Декларация за неактивност през 2012 г. към НСИ 8984
Декларация за неактивност през 2014 г. към НСИ 3726
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2012 г. 6858
Декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци 55688
Заявление за заверка на осигурителна книжка 17816
Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице 10795
Служебна бележка и Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 34534
Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ 35032
Покажи брой