Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
Заглавие Посещения
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2016 г. 3853
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2015 г. 3482
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2014 г. 4500
Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 24268
Служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ 16092
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2013 г. 6185
Заявление за отписване на стари задължения по давност 27884
Декларация за неактивност през 2012 г. към НСИ 9478
Декларация за неактивност през 2014 г. към НСИ 4201
Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2012 г. 7244
Декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци 57416
Заявление за заверка на осигурителна книжка 18875
Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице 11460
Служебна бележка и Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 35869
Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ 36764
Покажи брой