Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци

webdev-ok-iconФормуляр образец идентичен с този в сайта на НАП

webdev-ok-iconВъзможност за попълване на основната декларация и на пълномощното


 webdev-cancel-iconБез проверка на коректността на полето ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП


Файл: