Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2012 г.

webdev-ok-iconФормулярът е на НСИ (взет и доработен от техния сайт)

webdev-ok-iconПроверка на ЕИК по Булстат

webdev-ok-iconАвтоматично попълване на повтарящото се каре с данните на отчетната единица и данните на ръководителя, съставителя и лицето за връзка


webdev-cancel-iconНяма автоматично сумиране на групите и разделите