Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ

webdev-ok-icon Сумиране на въведените данни


webdev-alert-icon Няма проверка на въведените данни като Булстат, ЕГН, ЛНЧ и служебен номер от НАП


Файл:
pdf.png

Служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ

  • Създаден: 12.01.2014
  • Версия: 21.12.15
  • Размер: 134.44 KB
  • Тегления: 9 837
  • Изтегляне