Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ

webdev-ok-iconФормуляр от сайта на НАП (обновен от 22.12.2014 г.)

webdev-ok-iconАвтоматично изчисляване на редовете Облагаем доход, Удържан данък и Сума за получаване

webdev-ok-iconАвтоматично изписване на сума словом в двете полета


webdev-cancel-iconБез възможност за проследяване на номерацията

webdev-cancel-iconБез проверка на ЕГН

webdev-cancel-iconБез автоматично изчисляване на осигуровките за ДОО, ДЗПО и ЗОВ


Файл:
pdf.png

Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ

  • Създаден: 28.01.2014
  • Версия: 21.12.15
  • Размер: 338.16 KB
  • Тегления: 15 323
  • Изтегляне