Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2014 г.

Формулярът е на НСИ (взет и доработен от техния сайт)

Автоматично попълване на повтарящото се каре с данните на отчетната единица и данните на ръководителя, съставителя и лицето за връзка

 Няма автоматично сумиране на групите и разделите

Файл:
pdf-137

Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2014 г.

  • Създаден: 19.03.2015
  • Версия:
  • Размер: 319.25 KB
  • Тегления: 5 261
  • Изтегляне
  • prilojenie_1_2014_page_011

    Позволих си на места да сложа и формули, които да сумират дадена група.

    Дата на създаване и на публикуване 19.03.2015 г.