Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Декларация за неактивност през 2014 г. към НСИ

webdev-ok-iconФормуляр (образец) съобразен с изискванията на НСИ

webdev-ok-iconИзбор на дата от колендар за полетата, в който се въвеждат дати

webdev-ok-iconПроверка на Булстата

 webdev-alert-iconДекларацията за неактивност се попълва от всички предприятия, които през отчетната 2014 година не са извършвали стопанска дейност и не са отчитали приходи и разходи съгласно счетоводното законодателство, на основание на чл. 20 от Закона за статистиката.

Представянето на декларацията в срок до 30 април 2015 г. е задължително


Файл:
pdf-138

Декларация за неактивност през 2014 г. към НСИ

  • Създаден: 22.06.2015
  • Версия:
  • Размер: 198.42 KB
  • Тегления: 3 094
  • Изтегляне