Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2016 г.

Формулярът е на НСИ (взет и доработен от техния сайт)

Автоматично попълване на повтарящото се каре с данните на отчетната единица и данните на ръководителя, съставителя и лицето за връзка

Няма автоматично сумиране на групите и разделите

Файл:
pdf.png

Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2016 г.

  • Създаден: 04.02.2017
  • Версия:
  • Размер: 117.28 KB
  • Тегления: 3 746
  • Изтегляне
  • Дата на създаване и на публикуване 04.02.2017 г.