Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Протокол (Приложение № 5 към чл. 6, ал.5 на НАРЕДБА № Н-8)

webdev-ok-iconФормуляр (образец) съобразен с изискванията на НАП


webdev-cancel-iconБез проверка на полето ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП


Файл:
pdf.png

Протокол (Приложение № 5 към чл. 6, ал.5 на НАРЕДБА № Н-8)

  • Създаден: 07.01.2015
  • Версия: 07.01.15
  • Размер: 122.54 KB
  • Тегления: 15 955
  • Изтегляне