Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Служебна бележка и Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ

webdev-ok-iconФормуляр от сайта на НАП (обновен от 25.01.2013 г.)

webdev-ok-iconПроверка на ЕИК по Булстат и ЕГН

webdev-ok-iconИзбор на дата от календарче

webdev-ok-iconАвтоматично изчисляване на редовете Облагаем доход, Удържан данък и Сума за получаване

webdev-ok-iconАвтоматично изписване на сума словом в двете полета

webdev-ok-iconАвтоматично попълване на Служебната бележка на база данните от Сметката за изплатени суми


webdev-cancel-iconБез възможност за проследяване на номерацията

webdev-cancel-iconБез автоматично изчисляване на осигуровките за ДОО, ДЗПО и ЗОВ


Файл:
pdf.png

Служебна бележка и Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ

  • Създаден: 04.01.2012
  • Версия: 09.12.2013
  • Размер: 2.83 MB
  • Тегления: 21 628
  • Изтегляне