Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Промени в 1.8 на Д1Д6

Въведена възможност за изваждане на справки за 2021 г.

Моля, ако забележите нещо неточно в изведените данни, да ми пишете на имейла.

Промени в 1.5 на Д1Д6

Въведена възможност за изваждане на справки за 2019 г.

Моля, ако забележите нещо неточно в изведените данни, да ми пишете на имейла.

Промени в 1.6 на Д1Д6

Въведена възможност за изваждане на справки за 2020 г.

Моля, ако забележите нещо неточно в изведените данни, да ми пишете на имейла.

Промени в 1.4 на Д1Д6

Въведена възможност за изваждане на справки за 2018 г.

Моля, ако забележите нещо неточно в изведените данни, да ми пишете на имейла.

Промени в 1.3.1 на Д1Д6

Оправен е проблем с кл. 16 в Декларация обр. № 1

Добавен е образецът на Декларация обр. № 1 за 2017 год.

Въведена възможност за изваждане на справки за 2017 г.

Моля, ако забележите нещо неточно в изведените данни, да ми пишете на имейла.