Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Промени в 1.3.1 на Д1Д6

Оправен е проблем с кл. 16 в Декларация обр. № 1

Добавен е образецът на Декларация обр. № 1 за 2017 год.

Въведена възможност за изваждане на справки за 2017 г.

Моля, ако забележите нещо неточно в изведените данни, да ми пишете на имейла.

Промени в 1.2 на Д1Д6

Въведена възможност за изваждане на справки за 2016 г.

Моля, ако забележите нещо неточно в изведените данни, да ми пишете на и-мейла.

Промени в 1.1 на Д1Д6

Въведена възможност за изваждане на справки за 2015 г.

В справката за 2015 г. вместо колона "Код за Ф. ГВРС" ще излиза "Код за сумарно изчисляване на работното време" (кл. 13.1 от Декл. обр. № 1).

За 2015 г. формулярът на Декл. обр. № 1 е изменен и добавен в приложението.

Моля, ако забележите нещо неточно в изведените данни, да ми пишете на и-мейла.

Промени в 1.0 на Д1Д6

  • Въведена възможност за изваждане на справки за 2014 г.

Промени в 0.9 на Д1Д6

  • Оправен проблем с 64bit операционни системи (за използващите Windows XP - ако тази версия ви прави проблем, може да продължите да си използвате версия 0,8)

 

Тествано и на 64-bit Windows 7 със Office 2007 (32bit) и Office 2013 (64bit)

Тествано и на Windows XP SP3 с Office 2007 (32bit)