Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Промени в 0.7 на Д1Д6

  • Оправен е проблем с изписването на Булстат започващ с 0 (нула/и)
  • Приложението НЕ работи под Windows 7 64-bit