Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Промени в 0.8 на Д1Д6

  • Добавена е 2013 година при изваждане на справка за Декл. 1
  • Обновена е Декл. 6 със изискванията за 2013 г. ("осигурител" е заменено със "задължено лице" и данъка по "чл. 42 от ЗДДФЛ" e заменено с "чл. 42 и чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ")
  • Списъкът с въведените декларации се сортира по дата на създаване, така че най-новата вече излиза първа.