Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Промени в 1.1 на Д1Д6

Въведена възможност за изваждане на справки за 2015 г.

В справката за 2015 г. вместо колона "Код за Ф. ГВРС" ще излиза "Код за сумарно изчисляване на работното време" (кл. 13.1 от Декл. обр. № 1).

За 2015 г. формулярът на Декл. обр. № 1 е изменен и добавен в приложението.

Моля, ако забележите нещо неточно в изведените данни, да ми пишете на и-мейла.