Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Възможности на Декл.1 и 6

Възможностите на вер. 0.1

  • изваждане и разпечатване на Декл. № 1
  • изваждане и разпечатване на Декл. № 6
  • изваждане на справка за осигурените лица във фирмата от месец до месец
  • изваждане на справка за осигурено лице по ЕГН от месец до месец