Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Промени в 0.2 и 0.3

Промени във версия 0.3

  • При извеждане на справка се избира година (2009, 2010 или 2011 - зададено е по подразбиране 2011)
  • За 2011 г. в Декл. 1 полетата свързани с адреса излизат празни (отпада изискването за тяхното попълване, попълването им ще става автоматично чрез системата на НАП).

Промени във версия 0.2

  • оправено е извеждането на осигурено лице, осигурявало се при два осигурителя