Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Промени в 0.7 на Д1Д6

  • Оправен е проблем с изписването на Булстат започващ с 0 (нула/и)
  • Приложението НЕ работи под Windows 7 64-bit

Промени в 0.6 на Д1Д6

  • При извеждането на справки за Декл. 1 е включена и 2012 г.
  • Приложението НЕ работи под Windows 7 64-bit

Промени в 0.5 на Д1Д6

Промени във версия 0.5

  • Оправен е проблем с изваждането на справка когато началния и/или крайния месец е 2 (февруари).
  • Опревен е проблем с отварянето на файла при Ексел 2003

Промени в 0.4 на Д1Д6

Промени във версия 0.4

  • Оправен е проблемът с изписването на Булстати започващи с 0. Ако някъде нещо не излиза както трябва, моля да ме уведомите.

Промени в 0.2 и 0.3

Промени във версия 0.3

  • При извеждане на справка се избира година (2009, 2010 или 2011 - зададено е по подразбиране 2011)
  • За 2011 г. в Декл. 1 полетата свързани с адреса излизат празни (отпада изискването за тяхното попълване, попълването им ще става автоматично чрез системата на НАП).

Промени във версия 0.2

  • оправено е извеждането на осигурено лице, осигурявало се при два осигурителя