Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Как да ...?

Изисквания:

1. Инсталирана програма на НАП за Декл. 1 и 6 за Windows (моля работете с последната им версия)

2. Office (Excel) 2003, 2007 или 2010

3. Задължително разрешени макроси на Excel

 

Начин на работа: (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО затворете програмата на НАП)

1. При стартиране излиза прозорец, в който е описано коя версия е намерена (за момента работи само с WINDOWS версията на НАП)

Ако ви изпише, че нямате инсталирана програма на НАП, то няма да можете да работите с това приложение. В случай, че имате инсталирана програма, но съобщението продължава да излиза, моля пишете ми на е-мейла.

2. Първата стъпка, която трябва да се изпълни е да изберем фирмата, с която ще работим.

3. Втората стъпка е да изберем какво ще правим:

3.1. Ако искаме да извадим Декларация 1, то първо трябва да изберем осигурено лице. После на стъпка три избираме Декл. № 1, след натискане на бутона Избери, Декл. 1 автоматично излиза на екран. Там може да си я разпечатате (или да си я запишете в PDF за използващите Excel 2007 и 2010).

3.2. Ако искаме да извадим справка за осигуреното лице, което сме избрали. Натискаме бутона на стъпка 3 и въвеждаме месеците ОТ - ДО. Справката излиза автоматично. Тази справка е за ЕДНО осигурено лице по ЕГН.

3.3. Ако искаме да извадим Декларация 6, натискаме бутона и избираме от списъка въведените такива. Автоматично излиза на екран Декларация 6 с въведените данни, можете да разпечатате (или да си я запишете в PDF за използващите Excel 2007 и 2010).

3.4. Справка Д1 на стъпка 2 извежда ВСИЧКИ осигурени лица от месец до месец. Справката е същата като тази при осигуреното лице от т. 3.2., но включва всички осигурени лица.

Когато се върнете на стр. (sheet) danni изведените декларации (справка) автоматично се затварят. За да ги отворите отново, трябва отново да натисните съответния бутон и отново да изберете от списъка.