Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Шаблони за TROX Фактури

За работа с шаблоните е нужно:

- да свалите TROX Фактури вер. 1,5 или по-нова

- да свалите шаблон и да го редактирате

  • можете да редактирате логото, шрифта, размера на шрифта, разположението на текста
  • можете да премахнете/добавите/промените свободните текстове, напр. Благодарим Ви!
  • НЕ можете да махате задължителните полета, таблици, не променяйте въведените данни, те автоматично ще се обновят когато отворите вашите фактури.
  • Ако желаете шаблон по ваше желание и дизайн, моля да се свържете с мен.

- да създадете папка с име pdfinvoices там където са намира файла за фактури

 

- в приложението трябва да изберете формулярът, с който желаете да работите. Нужно е да щракнете върху текста, за да се отвори прозореца, от където може да изберете шаблона.

при правилно избиране на шаблон трябва да се появи и директорията където той се намира

 

след това в Преглед на фактура трябва да се появят два допълнителни бутона 

* когато генерирате PDF документ, ще получите съобщение за сигурност дали той да бъде отворен - отговаряте с Yes/Да, и фактурата ще се отвори. Естествено трябва да имате софтуер за отваряне на PDF документи.