Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Промени във версия 1,5 на Фактури

Възможност за работа с шаблони/темплейти на фактури. Повече за тях може да видите и прочетете на тази страница Шаблони на фактури

Промени във версия 1,44 на Фактури

Добавена е възможност за избиране на данни, които да се попълват автоматично (по подразбиране) при създаване на нова фактура. Това се отнася за:
- обслужваща банка, банкова сметка и BIC на банката
- вид плащане по фактурата
- основание за нулева ставка/неначисляване на ДДС във фактурата
- съставител на документа

Добавена е възможност за настройка на цифрите след десетичната запетая при количествата и стойностите на продуктите (услугите)

Текстът в полето "мярка" автоматично променя размерът на шрифта, за да може по-дълги текстове да се вместват. Все пак ако желаете да е с нормален размер, можете да си разширите колоната в Ексел.

Текстът "Издадено чрез ..." е преместен в края на фактурата под черта и е обновен и-мейл адресът.

Промени във версия 1,4 на Фактури

Промени във версия 1,43

Оправено: Въвеждане на артикули/стоки с по-дълги имена/описания и показването им на певече редове

Промени във вресии 1,41 и 1,42

Оправено: Проблем при въвеждането на данни за фирмата, когато издателя на фактурата е физическо лице с ЕГН като Булстат

Променено: Гриф "ОРИГИНАЛ" е изправен (вместо наклонен)

Промени във версия 1,3 на Фактури

Оправено: Проблем с приложението при потребители използващи 64-bit (64x) Windows

Добавено: Проверка на ЕИК/ЕГН на контрагента

Промени във версия 1,2 на Фактури

Оправено: Проблем с приложението при потребители използващи 64-bit (64x) Windows

Добавено: Възможност за промяна на датата на фактурата

Промени във версия 1,1 на TROX Фактури

При излизане се извършва окомплектоване (compact) на базата данни, това е с цел намаляне на нейния размер.

Начинът на проверяване на версията е променен.

Добавена е възможност за въвеждане на данни на фактура, към която се издава известие, и тази фактура не е въведена в приложението.

Добавена е опция за принтиране на фактури на матричен принтер при използване на безконечна принтерна хартия с надпис оригинал на първия екземпляр (тогава се принтира едно копие, съответно без грифа ОРИГИНАЛ)

Оправени и други малки грешчици в кода.