Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

За ведомостта

Продуктът се разработва от 2004 година. Стартира като училищен проект и се развива в напълно функционална програма за разработване на разчетно платежни ведомости на малки фирми с малък брой служители и работници. През годините ведомостта се е доразвивала благодарение на Вашите мнения, препоръки и подкрепа. Ведомостта е напълно безплатна за използване и за редактиране, така че да Ви е още по-удобна за работа.
Има следните възможности:

  • Извеждане и разпечатване на Фишове за заплати
  • Извеждане и разпечатване на Рекапитулация
  • Извеждане и разпечатване на Справка по кодове за Вид плащане
  • Извеждане и разпечатване на Декл. 6 за НАП
  • Поддържа 1-ва, 2-ра и 3-та категория труд, самоосигуряващи се лица (за всички социални рискове, за фонд Пенсии, само здравно), изпълнители по ДУК, работници по чл. 114 от КТ
  • Меню, от което се добавят и изтриват редове, скриват и показват колони, експортират и импортират данни между две версии, и проверка за нова версия
  • Изчисляване на платен отпуск