Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Промени във версия 2021,02 на РПВ

ОБНОВЕНО: Във Ведомостта за печат е коригирано карето "Общо" в частта "Сума за получаване" - "В брой" и "По банка". 

Промени във версия 2021,01 на РПВ

ОБНОВЕНО: През 2021 г. размер на осигурителните вноски за ДОО, здравно осигуряване и ДЗПО се запазват от 2020 г.

ОБНОВЕНО: Размерът на осигурителните вноски за ф. ТЗПБ за 2021 г. в зависимост от икономическата дейност

ОБНОВЕНО: Минимален размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица за 2021 г. и други

ОБНОВЕНО: Работни дни през 2021 г.

ДОБАВЕНО: Вид осигурен 5 във ведомостта е за лица на еднодневни трудови договори. През изминалата година бях помолен да добавя тази възможност. За съжаление никой не можа да я тества и не получих обратен отговор дали всичко по изчисленията е коректно. В момента може да се използва, но задължително прегледайте всички изчисления. Също така трябва да се спазва правилото за въвеждане на работната заплата в кол. 9 за пълен работен месец при пълно работно време. Възнаграждението по договора ще бъде изчислено в кол. 12 автоматично на база въведените отработени дни и часове. Моля при проблеми или препоръки ми сигнализирайте на имейла.

Моля ЗАДЪЛЖИТЕЛНО проверявайте изчисленията и ми пишете на и-мейла. НЕ НОСЯ ОТГОВОРНОСТ за вреди, причинени поради използването на ведомостта. Вашата отговорност е да си проверите сметките, все пак сте счетоводители!!!

Промени във версия 2020,02 и 2020,03 на РПВ

ОБНОВЕНО: Изчисляване на осигурителен доход и осигурителни вноски за здравно осигуряване при лица, които не достигат максималния осигурителен доход за социално осигуряване, но за здравно осигурявано превишават максималния осигурителен доход за месеца.

Моля ЗАДЪЛЖИТЕЛНО проверявайте изчисленията и ми пишете на и-мейла. НЕ НОСЯ ОТГОВОРНОСТ за вреди, причинени поради използването на ведомостта. Вашата отговорност е да си проверите сметките, все пак сте счетоводители!!!

Промени във версия 2020,01 на РПВ

ОБНОВЕНО: През 2020 г. размер на осигурителните вноски за ДОО, здравно осигуряване и ДЗПО се запазват от 2019 г.

ОБНОВЕНО: Размерът на осигурителните вноски за ф. ТЗПБ за 2020 г. в зависимост от икономическата дейност

ОБНОВЕНО: Минимален размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица за 2020 г. и други

ОБНОВЕНО: Работни дни през 2020 г.

Моля ЗАДЪЛЖИТЕЛНО проверявайте изчисленията и ми пишете на и-мейла. НЕ НОСЯ ОТГОВОРНОСТ за вреди, причинени поради използването на ведомостта. Вашата отговорност е да си проверите сметките, все пак сте счетоводители!!!

Промени във версия 2019,01 на РПВ

ОБНОВЕНО: През 2019 г. размер на осигурителните вноски за ДОО, здравно осигуряване и ДЗПО се запазват от 2018 г.

ОБНОВЕНО: Размерът на осигурителните вноски за ф. ТЗПБ за 2019 г. в зависимост от икономическата дейност

ОБНОВЕНО: Минимален размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица аз 2019 г. и други

ОБНОВЕНО: Работни дни през 2019 г.

Моля ЗАДЪЛЖИТЕЛНО проверявайте изчисленията и ми пишете на и-мейла. НЕ НОСЯ ОТГОВОРНОСТ за вреди, причинени поради използването на ведомостта. Вашата отговорност е да си проверите сметките, все пак сте счетоводители!!!

Промени във версия 2018,01 на РПВ

ОБНОВЕНО: Размер на осигурителните вноски за ДОО, ТЗПБ за 2018 г.

ОБНОВЕНО: Минимален размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица аз 2018 г.

ОБНОВЕНО: Работни дни през 2018 г.

Моля ЗАДЪЛЖИТЕЛНО проверявайте изчисленията и ми пишете на и-мейла. НЕ НОСЯ ОТГОВОРНОСТ за вреди, причинени поради използването на ведомостта. Вашата отговорност е да си проверите сметките, все пак сте счетоводители!!!

Промени във версия 2017,01 на РПВ

Обновено: Работните дни за 2017 год.

Обновено: Размер на осигурителните вноски за ДОО за 2017 г.

Променено: От 01.01.2017 год. социалните разходи се облагат с всички осигурителни вноски от фондовете на ДОО

Обновено: Размер на осигурителните вноски за ф. ТЗПБ за 2017 г. в зависимост от икономическата дейност

Обновено: Размера на минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица за 2017 г.

Качвам новата версия на ведомостта за най-нетърпеливите. Не съм проверявал дали промените, които съм направил, са верни. Не съм сравнявал изчисленията с никоя друга програма. Не съм проверявал изчисленията с програмата на НАП за Декларация образец № 1 и № 6. Моля, ако някой забележи нередност, веднага да ми пише на имейла.

Промени във версия 2017,02 на РПВ

ОПРАВЕНО: Изчисленията на осигуровките за ДОО

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВЕРСИЯ 2017.01!!!

Моля ЗАДЪЛЖИТЕЛНО проверявайте изчисленията и ми пишете на и-мейла. НЕ НОСЯ ОТГОВОРНОСТ за вреди, причинени поради използването на ведомостта. Вашата отговорност е да си проверите сметките, все пак сте счетоводители!!!

Промени във версия 2016,03 на РПВ

Оправено: Опровена грешка във "Ведомост за печат" при сумиране на дните за клетка "Болнични общо"

Добавено: Във "Ведомост за печат" е добавена клетка за показване на стажа на лицето

Промени във версия 2016,02 на РПВ

Обновено: Попълване на Декларация обр. № 6 с година 2016 г.

Промени във версия 2016,01 на РПВ

Обновено: Размерът на осигурителните вноски за фонд ТЗПБ
Обновено: Работните дни за 2016 г.