Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Промени във версия 2023,01 на РПВ

ОБНОВЕНО: Работните дни през 2023 год.

БЕЗ ПРОМЯНА: Запазват се размерите на осигурителните вноски, минималния размер на осигурителния доход по основни икономически дейности, осигурителния доход за самоосигуряващи се лица, осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, максималния осигурителен доход.

ОБНОВЕНО: Минималната работна заплата за страната за 2023 г.

Файл:
xlsx-156

TROX РПВ 2023

  • Създаден: 07.01.2023
  • Версия: 2023,01
  • Размер: 272.36 KB
  • Тегления: 2 287
  • Изтегляне

 

Промени във версия 2022,04 на РПВ

ОБНОВЕНО: Изчисляване на осигурителен доход на лица назначени по ДУК в случаите, когато лицето има дни във временна нетрудоспособност (болнични) и осигурителният доход на лицето не превишава максималния осигурителен доход за социално осигуряване, но за здравно осигуряване е повече от максималния осигурителен доход за месец.

xlsx-155

TROX РПВ 2022 (01.04.2022-31.12.2022)

  • Създаден: 17.03.2022
  • Версия: 2022,04
  • Размер: 283.76 KB
  • Тегления: 7 395
  • Изтегляне

 

Промени във версия 2022,03 на РПВ

ОБНОВЕНО: Осигурително вноски за ф. ТЗПБ

ОБНОВЕНО: Минимален осигурителен доход за самоосигуряващи се лица, максимален осигурителен доход и минимална работна заплата за страната.

 

Промени във версия 2022,02 на РПВ

ОБНОВЕНО: Отстранен проблем при зареждане на данни от минала година. (ако нямате такъв проблем, можете да продължите да използвате вер. 2022,01)

Промени във версия 2022,01 на РПВ

ОБНОВЕНО: Работните дни за 2022 г.

Размерът на осигурителните вноски и осигурителните доходи се запазват същите от 2021 г.

Моля ЗАДЪЛЖИТЕЛНО проверявайте изчисленията и ми пишете на и-мейла. НЕ НОСЯ ОТГОВОРНОСТ за вреди, причинени поради използването на ведомостта. Вашата отговорност е да си проверите сметките, все пак сте счетоводители!!!

 

Промени във версия 2021,03 на РПВ

ОБНОВЕНО: Изчисляване на осигурителна вноска за здравно осигуряване при работници и служители родени преди 1960 г. осигурени на максимален осигурителен доход и с дни във временна неработоспособност.

Промени във версия 2021,02 на РПВ

ОБНОВЕНО: Във Ведомостта за печат е коригирано карето "Общо" в частта "Сума за получаване" - "В брой" и "По банка". 

Промени във версия 2021,01 на РПВ

ОБНОВЕНО: През 2021 г. размер на осигурителните вноски за ДОО, здравно осигуряване и ДЗПО се запазват от 2020 г.

ОБНОВЕНО: Размерът на осигурителните вноски за ф. ТЗПБ за 2021 г. в зависимост от икономическата дейност

ОБНОВЕНО: Минимален размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица за 2021 г. и други

ОБНОВЕНО: Работни дни през 2021 г.

ДОБАВЕНО: Вид осигурен 5 във ведомостта е за лица на еднодневни трудови договори. През изминалата година бях помолен да добавя тази възможност. За съжаление никой не можа да я тества и не получих обратен отговор дали всичко по изчисленията е коректно. В момента може да се използва, но задължително прегледайте всички изчисления. Също така трябва да се спазва правилото за въвеждане на работната заплата в кол. 9 за пълен работен месец при пълно работно време. Възнаграждението по договора ще бъде изчислено в кол. 12 автоматично на база въведените отработени дни и часове. Моля при проблеми или препоръки ми сигнализирайте на имейла.

Моля ЗАДЪЛЖИТЕЛНО проверявайте изчисленията и ми пишете на и-мейла. НЕ НОСЯ ОТГОВОРНОСТ за вреди, причинени поради използването на ведомостта. Вашата отговорност е да си проверите сметките, все пак сте счетоводители!!!

Промени във версия 2020,02 и 2020,03 на РПВ

ОБНОВЕНО: Изчисляване на осигурителен доход и осигурителни вноски за здравно осигуряване при лица, които не достигат максималния осигурителен доход за социално осигуряване, но за здравно осигурявано превишават максималния осигурителен доход за месеца.

Моля ЗАДЪЛЖИТЕЛНО проверявайте изчисленията и ми пишете на и-мейла. НЕ НОСЯ ОТГОВОРНОСТ за вреди, причинени поради използването на ведомостта. Вашата отговорност е да си проверите сметките, все пак сте счетоводители!!!

Промени във версия 2020,01 на РПВ

ОБНОВЕНО: През 2020 г. размер на осигурителните вноски за ДОО, здравно осигуряване и ДЗПО се запазват от 2019 г.

ОБНОВЕНО: Размерът на осигурителните вноски за ф. ТЗПБ за 2020 г. в зависимост от икономическата дейност

ОБНОВЕНО: Минимален размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица за 2020 г. и други

ОБНОВЕНО: Работни дни през 2020 г.

Моля ЗАДЪЛЖИТЕЛНО проверявайте изчисленията и ми пишете на и-мейла. НЕ НОСЯ ОТГОВОРНОСТ за вреди, причинени поради използването на ведомостта. Вашата отговорност е да си проверите сметките, все пак сте счетоводители!!!

Промени във версия 2019,01 на РПВ

ОБНОВЕНО: През 2019 г. размер на осигурителните вноски за ДОО, здравно осигуряване и ДЗПО се запазват от 2018 г.

ОБНОВЕНО: Размерът на осигурителните вноски за ф. ТЗПБ за 2019 г. в зависимост от икономическата дейност

ОБНОВЕНО: Минимален размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица аз 2019 г. и други

ОБНОВЕНО: Работни дни през 2019 г.

Моля ЗАДЪЛЖИТЕЛНО проверявайте изчисленията и ми пишете на и-мейла. НЕ НОСЯ ОТГОВОРНОСТ за вреди, причинени поради използването на ведомостта. Вашата отговорност е да си проверите сметките, все пак сте счетоводители!!!