Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Промени във версия 2013,01 на РПВ

  • Обновено: Осигурителните вноски за ф. ТЗПБ
  • Обновено: Максималният осигурителен доход е вече 2200 лв.
  • Обновено: Въведени са новите кодове в Декл. обр. 6
  • Преработено: Справка по ководе и задължени лица (задължително е въвеждането на ЕГН на СОЛ)
  • Преработено: Генерирането на данни за платежни нареждания към бюджета
  • Оправено: Доработена е функцията за обновяване на трудовия стаж. (Благодаря на Огнян Андонов)