Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Промени във версия 2013,02 на РПВ

  • Оправено: Създаване на файл за следващ месец с ПРАВИЛНО разширение на файла (за xlsm файловете)
  • Оправено: Възможност за прехвръляне на данни от файлове с разширение xlsm