Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Промени във версия 2014,01 на РПВ

 • НОВО: Създаване е възможност за генериране на ведомост за печат (подобно на Микроинвест ТРЗ и ЛС - Стандартна ведомост). Опцията е достъпна през менюто TROX РПВ.
  • ВАЖНО: Промените, които нанасяте в тази ведомост не дават отражение на изчисленията.
  • ВАЖНО: НЕ променяйте първата форма, тъй като цялата ведомост се генерира от нея. Най-добре не променяйте нищо по тази ведомост. :)
  • Отдавна се бях захванал с това и така и не отделих време да го довърша. Е, сега вече е факт. Поздрави на Свилен Славов.
 • Променено: Във ведомостта са обединени колоните за ф. Пенсии, ф. Безработица и ф. Общо заболяване и майчинство в ЕДНА колона фондове ДОО. Това е с цел правилно изчисляване и закръгляне на сумите по изисквания на НАП за равняване на сумите по Декл. обр. 1 и Декл. обр. 6. 
 • Променено: Поради горната промяна се наложи да изменя малко и фиша. Там също осигуровките са обединени в един ред "фондове ДОО"
 • Обновено: Новите диференцирани осигурителни вноски за фонд ТЗПБ за 2014 г.
 • Обновено: Работните дни за 2014 г.
 • Променено: Малки (козметични) промени по Декл. обр. 6
 • Обновено: Протоколът за декл. обр 1 и обр. 6 (Приложение № 5, чл.6, ал. 6) е вече по новия утвърден образец. Изменена е и функцията за автоматичното му попълване.
 • ВАЖНО: Не съм тествал функцията за прехвърляне на данни от стари версии, но мисля че няма да има проблем, тъй като по структурата на ведомостта и другите форми не съм правил изменения.
 • ВАЖНО: Не съм тествал и приложението за Служебни бележки, но също мисля, че няма да има проблеми.