Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Новости във версия 1.9.2010

  • Оправено: Начина на изчисляване на осигурителния доход на работниците, които са в болнични и им се изплаща за първите три дни от болничния 70% съгл. КСО.