Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Промени във версия 2014,05 на РПВ

  • Добавено: Във ведомостта за печат са добавени осигурителните бази за здравни осигуровки при неплатен отпуск и временна неработоспособност на лицето
  • Оправено: Правописни грешки :)