Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Промени във версия 2014,06 на РПВ

  • Оправено: Правилно отразяване на здравните осигуровки при неплатен отпуск във ведомостта за печат
  • Добавено: Проверка на дните в неплатен отпуск за сметка на лицето, които не мога да бъдат повече от дните в неплатен отпуск за месеца.
  • Обновено: Малка промяна в заглавието на Рекапитулацията