Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Промени във версия 2015,02 на РПВ

Обновено: Оправени са работните дни за месец Януари 2015 г.

Добавено: Въвъдена е кол. Осигуряване в ДЗПО - УПФ за родените след 1960 г.
- В тази колона можете да избирате "да" или "не" в зависимост дали лицето се осигурява в частен пенсионен фонд или се осигурява изцяло в държавното обществено осигуряване (ДОО на НОИ)
- Изберете "да" ако лицето има частен пенсионен фонд и част от осигурителните му вноски отиват в лична партида
- Изберете "не" ако лицето се осигурява изцяло в ДОО на НОИ и всичките му социални осигуровки отиват там
- По подразбиране колоната е настроена с "да"
- КАКВОТО И ДА ИЗБЕРЕТЕ НЕ ВАЖИ ЗА РОДЕНИТЕ ПРЕДИ 1960 г.

Добавено: Въведена е кол. Лице без здравно осигуряване
- В тази колона можете да изберете "да" или "не" в зависимост дали лицето е длъжно да бъде здравно осигурено или не
- Изберете "да" ако лицето е освободено от здравни осигуровки съгл. Закон за здравното осигуряване
- Изберете "не" ако лицето дължи здравноосигурителни вноски
- По подразбиране колоната е настроена "не"

Обновено: Поради горните две промени има промени и в стр. Рекапитулация
- Изменени са текстовете на справката
- Изменени са формулите на справката

Обновено: Поради горните промени има и малка промяна в стр. Фиш

Обновено: Поради горните промени има и допълнение в стр. Ведомост за печат

Обновено: Ведомостта работи и с приложението за служебни бележки версия 3,1

Обновено: Могат да се прехвърлят данни от стара версия или от предходна година. ВАЖНО! Данните от новите две колони НЕ се прехвърлят.

ВАЖНО! Не променяйте и не изтривайте формули от ведомостта, така тя не изчислява автоматично данните и при нова промяна, ще останат грешни данни. Употребата на ведомостта си е за ваша сметка. Разработчикът не носи отговорност за нанесени щети вследствие използването на ведомостта и приложенията към нея. При някакви съмнения относно коректността на изчисленията, пишете ми на и-мейла.