Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Промени във версия 2015,03 на РПВ

Променено: Във връзка с новите Указания за попълването на Декларация обр. № 1 и обр. № 6 премахнах колоната за избор на осигряване в ДЗПО-УПФ или изцяло в ДОО (ф. Пенсии). В тази връзка колоната ДЗПО-УПФ се изменя на "ДЗПО-УПФ или допълнителна вноска за ф. Пенсии).

Обновено: Поради горните промени има и малка промяна в стр. Фиш

Обновено: В стр. Рекапитулация също са променение наименованията на отделните редове

Обновено: В стр. Д6 и в самата Декл. 6 е обновено наименованието на кл. 12.

Обновено: Ведомостта работи и с приложението за служебни бележки версия 3,1

ВАЖНО! Не използвайте версия 2015,02.

ВАЖНО! Не променяйте и не изтривайте формули от ведомостта, така тя не изчислява автоматично данните и при нова промяна, ще останат грешни данни. Употребата на ведомостта си е за ваша сметка. Разработчикът не носи отговорност за нанесени щети вследствие използването на ведомостта и приложенията към нея. При някакви съмнения относно коректността на изчисленията, пишете ми на и-мейла.