Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Промени във версия 2015,04 на РПВ

Добавено: Възможност за извеждане на обобщаващи редове по кодове за вид осигурен. Опцията е добавена в менюто TROX РПВ. С нея можете да изберете кои кодове да се покажат след сумарния ред на ведомостта. (Това е сумарния ред на ведомостта, разбит по отделни кодове за вид осигурен.)

Оправено: Работните дни за м. март 2015 г.

Оправено: Малко корекции във ведомостта за печат.

ВАЖНО! Не променяйте и не изтривайте формули от ведомостта, така тя не изчислява автоматично данните и при нова промяна, ще останат грешни данни. Употребата на ведомостта си е за ваша сметка. Разработчикът не носи отговорност за нанесени щети вследствие използването на ведомостта и приложенията към нея. При някакви съмнения относно коректността на изчисленията, пишете ми на и-мейла.