Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Промени във версия 2.5.2011 на РПВ

  • Обновено: От 01.01.2012 г. са закрити доста кодове за плащания към ДОО, в тази връзка закритите кодове са премахнати от ведомостта, а осигуровките по тях ще се внасят по останалите кодове. 

Може да продължите да използвате вер.2.4.2011, като е нужно да си промените кодовете на стр. Рекапитулация намираще се в дясно от сумите. Новите кодове (съответно закритите кодове) може да видите на този адрес