Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Промени във версия 2012,01 на РПВ

  • Обновено: Диференцираните осигурителни вноски за ф. ТЗПБ за 2012 г.
  • Обновено: Работните дни за месеците през 2012 г.
  • Във връзка със закритите кодове от 01.01.2012 г. са обновение и кодовете в Рекапитулацията (а от там и в Справката)
  • Добавен е нов шийт Платежни, на който се генерират данни за платежните на фирмата и самоосигуряващите се лица. Тези данни ще могат да се прехвърлят в TROX Платежни 7.
  • Начинът на показване на информацията за версията е променен. Там се показва и информация за Офис пакета, Операционната система и Регионалните настройки.
  • Премахнати са колоните за обезщетения от ДОО, които се изплащат по стария начин (чрез директен дебит).

МОЛЯ да използвате ведомостта внимателно и при всяко съмнение за коректност на данните да ми пишете. Това е първа версия за 2012 г., така че е много вероятно да настъпят промени още в следващите дни. Ако не бързате, не използвайте ведомостта, иначе после ще трябва да прехвърляте данни.