Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Промени във версия 2012,02 на РПВ

  • Оправено: Изчисляването на чистата сума за получаване при самоосигуряващо се лице получило доход за положен личен труд
  • Оправено: Изчисляването на фишовете за самоосигуряващите се лица
  • Оправено: В Декл. 6 в полетата за дата на изплащане/начисляване могат да се въвеждат дати от 2012 г.