Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Промени във версия 2013,02 на РПВ

 • Оправено: Създаване на файл за следващ месец с ПРАВИЛНО разширение на файла (за xlsm файловете)
 • Оправено: Възможност за прехвръляне на данни от файлове с разширение xlsm

Промени във версия 2013,01 на РПВ

 • Обновено: Осигурителните вноски за ф. ТЗПБ
 • Обновено: Максималният осигурителен доход е вече 2200 лв.
 • Обновено: Въведени са новите кодове в Декл. обр. 6
 • Преработено: Справка по ководе и задължени лица (задължително е въвеждането на ЕГН на СОЛ)
 • Преработено: Генерирането на данни за платежни нареждания към бюджета
 • Оправено: Доработена е функцията за обновяване на трудовия стаж. (Благодаря на Огнян Андонов)

Промени във версия 2012,09 на РПВ

 • Оправено: Обновяването на работните дни за месеца при използване на функцията Следващ месец

Промени във версия 2012,08 на РПВ

 • Оправено: Крайната дата на периода, за който се отнася плащането на осигуровките на СОЛ при генериране на данните за Платежни
 • Добавено: Проверка на въведените IBAN на фирмата и на НАП при данните на фирмата
 • Добавено: Колоната Осигурителен доход е преместена в самата ведомоста с цел да се разпечатва.
 • Оправено: Преминаването в следващ месец чрез бутона е оправено - наименоването на новия файл и смяната на работните дни.
 • Оправено: Полетата Клон и Адрес на НАП при данните на фирмата вече нямат ограничение за дължина, а полето BIC на банката на НАП е ограничено до 8 символа.

Промени във версия 2012,07 на РПВ

 • Оправено: Проблем с ведомостта при потребители използващи 64-битов (64x) Windows
 • Оправено: Премахнати нулеви платежни на самоосигуряващи се лица при генерирането на данни за Платежни

Промени във версия 2012,06 на РПВ

 • Оправено: Проблем с ведомостта при потребители използващи 64-битов (64x) Windows
 • Оправено: Скрити данните на стр. Справка
 • Оправено: При принтиране на Декл. 6 излизаше втори празен лист, който сега е премахнат

Промени във версия 2012,05 на РПВ

 • Оправено: Генерирането на данни за платежни при самоосигуряващи се лица родени след 1960 г. с осигуровки по ДЗПО - УПФ и работници с осигуровки за същия фонд (едното липсваше)
 • Добавено: При прехвърляне на данни от стара версия към нова вече се прехвърлят и данните за ТД на НАП, обслужващата банка и съответните сметки, по които се превеждат осигурителните вноски
 • Добавено: Опция за избор на цветна или безцветна Декларация обр. № 6

Промени във версия 2012,04 на РПВ

 • Оправено: Някои грешки при генерирането на данните за TROX Платежни 7

Промени във версия 2012,03 на РПВ

 • Оправено: Изписването на Чиста сума за получаване при самоосигуряващите когато е по-малка от 0 лв.

Промени във версия 2012,02 на РПВ

 • Оправено: Изчисляването на чистата сума за получаване при самоосигуряващо се лице получило доход за положен личен труд
 • Оправено: Изчисляването на фишовете за самоосигуряващите се лица
 • Оправено: В Декл. 6 в полетата за дата на изплащане/начисляване могат да се въвеждат дати от 2012 г.

Промени във версия 2012,01 на РПВ

 • Обновено: Диференцираните осигурителни вноски за ф. ТЗПБ за 2012 г.
 • Обновено: Работните дни за месеците през 2012 г.
 • Във връзка със закритите кодове от 01.01.2012 г. са обновение и кодовете в Рекапитулацията (а от там и в Справката)
 • Добавен е нов шийт Платежни, на който се генерират данни за платежните на фирмата и самоосигуряващите се лица. Тези данни ще могат да се прехвърлят в TROX Платежни 7.
 • Начинът на показване на информацията за версията е променен. Там се показва и информация за Офис пакета, Операционната система и Регионалните настройки.
 • Премахнати са колоните за обезщетения от ДОО, които се изплащат по стария начин (чрез директен дебит).

МОЛЯ да използвате ведомостта внимателно и при всяко съмнение за коректност на данните да ми пишете. Това е първа версия за 2012 г., така че е много вероятно да настъпят промени още в следващите дни. Ако не бързате, не използвайте ведомостта, иначе после ще трябва да прехвърляте данни.