Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Промени във версия 2014,07 на РПВ

 • Оправено: Правилно закръгляне и сумиране на осигуровките (за да отговарят на Декл. 6) при обезщетение по чл. 222 (с код във ведомостта 9)
 • Оправено: Правилно прехвърляне на сметките на НАП за ДОО и здравно осигуряване от стара версия.

Промени във версия 2014,06 на РПВ

 • Оправено: Правилно отразяване на здравните осигуровки при неплатен отпуск във ведомостта за печат
 • Добавено: Проверка на дните в неплатен отпуск за сметка на лицето, които не мога да бъдат повече от дните в неплатен отпуск за месеца.
 • Обновено: Малка промяна в заглавието на Рекапитулацията

Промени във версия 2014,05 на РПВ

 • Добавено: Във ведомостта за печат са добавени осигурителните бази за здравни осигуровки при неплатен отпуск и временна неработоспособност на лицето
 • Оправено: Правописни грешки :)

Промени във версия 2014,04 на РПВ

 • Обновено: Кодовете за вид плащане във Рекапитулация, а от там и Справката по задължени лица и кодове за вид плщане е обновена. В тази връзка е обновено е генерирането на данни за платежни (при първоначална работа с тази версия обновете си данните за сметките на НАП).
 • Оправено: Въвеждане на дата на представяне на Декл. обр. 6

Промени във версия 2014,03 на РПВ

 • Оправено: Във ведомостта за печат е оправено закръглянето до втори знак на здравните осигуровки
 • Премахнати са всички дати, които излизаха при печат - от Ведомостта, Рекапитулацията, Справката и другите документи.

Промени във версия 2014,02 на РПВ

 • Обновено: Добавен е код 8 за вид плащане в Декл. обр. 6 за удържаният данък
 • Ново: Добавена е функция за автоматично попълване (дълго се чудих дали да правя нещо подобно, набързо я написах, но мисля, че не се получи много сполучливо. Ако имате идеи, как искате да става това автоматично попълване, моля пишете ми на и-мейла или във форума)

Промени във версия 2014,01 на РПВ

 • НОВО: Създаване е възможност за генериране на ведомост за печат (подобно на Микроинвест ТРЗ и ЛС - Стандартна ведомост). Опцията е достъпна през менюто TROX РПВ.
  • ВАЖНО: Промените, които нанасяте в тази ведомост не дават отражение на изчисленията.
  • ВАЖНО: НЕ променяйте първата форма, тъй като цялата ведомост се генерира от нея. Най-добре не променяйте нищо по тази ведомост. :)
  • Отдавна се бях захванал с това и така и не отделих време да го довърша. Е, сега вече е факт. Поздрави на Свилен Славов.
 • Променено: Във ведомостта са обединени колоните за ф. Пенсии, ф. Безработица и ф. Общо заболяване и майчинство в ЕДНА колона фондове ДОО. Това е с цел правилно изчисляване и закръгляне на сумите по изисквания на НАП за равняване на сумите по Декл. обр. 1 и Декл. обр. 6. 
 • Променено: Поради горната промяна се наложи да изменя малко и фиша. Там също осигуровките са обединени в един ред "фондове ДОО"
 • Обновено: Новите диференцирани осигурителни вноски за фонд ТЗПБ за 2014 г.
 • Обновено: Работните дни за 2014 г.
 • Променено: Малки (козметични) промени по Декл. обр. 6
 • Обновено: Протоколът за декл. обр 1 и обр. 6 (Приложение № 5, чл.6, ал. 6) е вече по новия утвърден образец. Изменена е и функцията за автоматичното му попълване.
 • ВАЖНО: Не съм тествал функцията за прехвърляне на данни от стари версии, но мисля че няма да има проблем, тъй като по структурата на ведомостта и другите форми не съм правил изменения.
 • ВАЖНО: Не съм тествал и приложението за Служебни бележки, но също мисля, че няма да има проблеми.

Промени във версия 2013,02 на РПВ

 • Оправено: Създаване на файл за следващ месец с ПРАВИЛНО разширение на файла (за xlsm файловете)
 • Оправено: Възможност за прехвръляне на данни от файлове с разширение xlsm

Промени във версия 2013,01 на РПВ

 • Обновено: Осигурителните вноски за ф. ТЗПБ
 • Обновено: Максималният осигурителен доход е вече 2200 лв.
 • Обновено: Въведени са новите кодове в Декл. обр. 6
 • Преработено: Справка по ководе и задължени лица (задължително е въвеждането на ЕГН на СОЛ)
 • Преработено: Генерирането на данни за платежни нареждания към бюджета
 • Оправено: Доработена е функцията за обновяване на трудовия стаж. (Благодаря на Огнян Андонов)

Промени във версия 2012,09 на РПВ

 • Оправено: Обновяването на работните дни за месеца при използване на функцията Следващ месец

Промени във версия 2012,08 на РПВ

 • Оправено: Крайната дата на периода, за който се отнася плащането на осигуровките на СОЛ при генериране на данните за Платежни
 • Добавено: Проверка на въведените IBAN на фирмата и на НАП при данните на фирмата
 • Добавено: Колоната Осигурителен доход е преместена в самата ведомоста с цел да се разпечатва.
 • Оправено: Преминаването в следващ месец чрез бутона е оправено - наименоването на новия файл и смяната на работните дни.
 • Оправено: Полетата Клон и Адрес на НАП при данните на фирмата вече нямат ограничение за дължина, а полето BIC на банката на НАП е ограничено до 8 символа.