Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Промени във версия 2012,07 на РПВ

 • Оправено: Проблем с ведомостта при потребители използващи 64-битов (64x) Windows
 • Оправено: Премахнати нулеви платежни на самоосигуряващи се лица при генерирането на данни за Платежни

Промени във версия 2012,06 на РПВ

 • Оправено: Проблем с ведомостта при потребители използващи 64-битов (64x) Windows
 • Оправено: Скрити данните на стр. Справка
 • Оправено: При принтиране на Декл. 6 излизаше втори празен лист, който сега е премахнат

Промени във версия 2012,05 на РПВ

 • Оправено: Генерирането на данни за платежни при самоосигуряващи се лица родени след 1960 г. с осигуровки по ДЗПО - УПФ и работници с осигуровки за същия фонд (едното липсваше)
 • Добавено: При прехвърляне на данни от стара версия към нова вече се прехвърлят и данните за ТД на НАП, обслужващата банка и съответните сметки, по които се превеждат осигурителните вноски
 • Добавено: Опция за избор на цветна или безцветна Декларация обр. № 6

Промени във версия 2012,04 на РПВ

 • Оправено: Някои грешки при генерирането на данните за TROX Платежни 7

Промени във версия 2012,03 на РПВ

 • Оправено: Изписването на Чиста сума за получаване при самоосигуряващите когато е по-малка от 0 лв.

Промени във версия 2012,02 на РПВ

 • Оправено: Изчисляването на чистата сума за получаване при самоосигуряващо се лице получило доход за положен личен труд
 • Оправено: Изчисляването на фишовете за самоосигуряващите се лица
 • Оправено: В Декл. 6 в полетата за дата на изплащане/начисляване могат да се въвеждат дати от 2012 г.

Промени във версия 2012,01 на РПВ

 • Обновено: Диференцираните осигурителни вноски за ф. ТЗПБ за 2012 г.
 • Обновено: Работните дни за месеците през 2012 г.
 • Във връзка със закритите кодове от 01.01.2012 г. са обновение и кодовете в Рекапитулацията (а от там и в Справката)
 • Добавен е нов шийт Платежни, на който се генерират данни за платежните на фирмата и самоосигуряващите се лица. Тези данни ще могат да се прехвърлят в TROX Платежни 7.
 • Начинът на показване на информацията за версията е променен. Там се показва и информация за Офис пакета, Операционната система и Регионалните настройки.
 • Премахнати са колоните за обезщетения от ДОО, които се изплащат по стария начин (чрез директен дебит).

МОЛЯ да използвате ведомостта внимателно и при всяко съмнение за коректност на данните да ми пишете. Това е първа версия за 2012 г., така че е много вероятно да настъпят промени още в следващите дни. Ако не бързате, не използвайте ведомостта, иначе после ще трябва да прехвърляте данни.

Промени във версия 2.5.2011 на РПВ

 • Обновено: От 01.01.2012 г. са закрити доста кодове за плащания към ДОО, в тази връзка закритите кодове са премахнати от ведомостта, а осигуровките по тях ще се внасят по останалите кодове. 

Може да продължите да използвате вер.2.4.2011, като е нужно да си промените кодовете на стр. Рекапитулация намираще се в дясно от сумите. Новите кодове (съответно закритите кодове) може да видите на този адрес

Промени във версия 2.4.2011 на РПВ

 • Оправено: Проблем с прехвърлянето на данни от стара версия. Изписваше грешка Path not found. Проблемът не се появяваше на всички компютри. Ако вашата версия си работи добре, не е нужно да сваляте тази.

Промени във версия 2.2.2011 и 2.3.2011 на РПВ

промени във версия 2.2.2011

 • Оправено: Името на генерирания файл за новия месец.
 • Премахнато: Ненужно съобщение при изчисляването на трудовия стаж на работниците
 • ВНИМАНИЕ: Функцията за преизчисляване на трудовия стаж за новия месец НЕ е доразработена напълно и е напълно вероятно да има грешки в самото изчисление на новите стажове. Работя по доусъвършенстването и, но за момента ВНИМАВАЙТЕ, когато я използвате.

промени във версия 2.3.2011

 • оправен е проблем, който се появяваше при използване на Ексел 2003 с по-стара "библиотека". други промени не са правени, така че ако нямате проблем, не е нужно да я сваляте

Промени във версия 2.1.2011 на РПВ

 • Оправено: Прехвърлянето на данни от стара версия във версия 2.2011
 • Обновено: Бутонът за изваждане на справка за банка (при работници, на които се превежда заплатата по сметка) е преместен в менюто TROX РПВ
 • Обновено: Проверката на ЕГН (малък проблем с маркирането на клетките)