Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Новости във версия 1.11.2010

 • Преработено: Определяне на осигурителния доход на работниците и служителите

Новости във версия 1.10.2010

 • Оправено: Начина на изчисляване на осигурителния доход на работниците.

Новости във версия 1.9.2010

 • Оправено: Начина на изчисляване на осигурителния доход на работниците, които са в болнични и им се изплаща за първите три дни от болничния 70% съгл. КСО.

Новости във версия 1.8.2010

 • Оправено: Сума  за облагане с ДОД на самоосигуряващите се вече се коригира и със сумата на Данъчните облекчения

Новости във версия 1.7.2010

 • Оправено: Премахнато е ограничението на датата на подаване на Декл. 6
 • Обновено: Във връзка с §1 т.26 бук. И от ДР на ЗДДФЛ съм направил на самоосигуряващите се лица, като се въведете дохода в кол. Суми, върху които се дължи само ДОД, от него се приспадат задължителните осигуровки и остатъка се облага с ДОД.
 • Оправено: В Справка осигуровките във връзка с персонала и във връзка с самоосигуряващите се лица са разграничени в две колони. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ във връзка с това е премахната възможността за експорт на данните към платежни. (Лично аз все още не го схващам това, както и всичко свързано с тази точка и последните указания на НАП за самоосигуряващите се съдружници, така че ако имате предложения можете да ми пишете на е-мейла)

Новости във версия 1.5.2010

 • Променено: Кода за вид плащане за Здравна осигурво на самоосигуряващ се при временна нетрудоспособност е 560402 (беше въведен 560101)

Новости във версия 1.4.2010

 • Оправено: В Декларация 6 в полетата Дата на начисляване/изплащане на възнаграждението вече може да се въвежда дата до 31.01.2011

Новости във версия 1.3.2010

 • Оправено: Проблем с реда за ТЗПБ в Спарвка по кодове за вид плащате (изписваше грешка, ако не е въведен % като допълнително обяснение)

Новости във версия 1.2.2010

 • Оправено: При Декларация 6 е добавена и 2010 г. в падащото меню

Новости във версия 1.1.2010

 • Оправено: В Рекапитулация процентите за ДОО от работодател на работници след 1960 г. на 8,8% (беше 8,9% но не е влияело на изчисляването на осигуровките, те са били изчислени правилно с 8,8%)

Новости във версия 1.2010

 • Обновено: Всички проценти на осигурителните вноски
 • Обновено: Таблица с проценти за ТЗПБ
 • Обновено: Всички кодове за вид плащане
 • Добавено: Вече при експорт и импорт на данни се запазват и данните за ЕГН на работниците
 • Добавено: Автоматична промяна на работните дни за месеца при избирането му в менюто Данни за фирмата и месеца