Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Новости във версия 1.4.2010

  • Оправено: В Декларация 6 в полетата Дата на начисляване/изплащане на възнаграждението вече може да се въвежда дата до 31.01.2011

Новости във версия 1.3.2010

  • Оправено: Проблем с реда за ТЗПБ в Спарвка по кодове за вид плащате (изписваше грешка, ако не е въведен % като допълнително обяснение)

Новости във версия 1.2.2010

  • Оправено: При Декларация 6 е добавена и 2010 г. в падащото меню

Новости във версия 1.1.2010

  • Оправено: В Рекапитулация процентите за ДОО от работодател на работници след 1960 г. на 8,8% (беше 8,9% но не е влияело на изчисляването на осигуровките, те са били изчислени правилно с 8,8%)

Новости във версия 1.2010

  • Обновено: Всички проценти на осигурителните вноски
  • Обновено: Таблица с проценти за ТЗПБ
  • Обновено: Всички кодове за вид плащане
  • Добавено: Вече при експорт и импорт на данни се запазват и данните за ЕГН на работниците
  • Добавено: Автоматична промяна на работните дни за месеца при избирането му в менюто Данни за фирмата и месеца