Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
Overview Overview Search Search Up Up
Категория: PDF Формуляри
 
Файл:
pdf.png Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2014 г.
 • Създаден: 19.03.2015
 • Версия:
 • Размер: 319.25 KB
 • Тегления: 4 153
 • Изтегляне

Позволих си на места да сложа и формули, които да сумират дадена група.

Дата на създаване и на публикуване 19.03.2015 г.pdf.png Протокол (Приложение № 5 към чл. 6, ал.5 на НАРЕДБА № Н-8)
 • Създаден: 07.01.2015
 • Версия: 07.01.15
 • Размер: 122.54 KB
 • Тегления: 16 355
 • Изтегляне


pdf.png Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ
 • Създаден: 28.01.2014
 • Версия: 21.12.15
 • Размер: 338.16 KB
 • Тегления: 13 763
 • Изтегляне


pdf.png Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2013 г.
 • Създаден: 20.01.2014
 • Версия:
 • Размер: 321.45 KB
 • Тегления: 4 388
 • Изтегляне


pdf.png Служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ
 • Създаден: 12.01.2014
 • Версия: 21.12.15
 • Размер: 134.44 KB
 • Тегления: 8 829
 • Изтегляне


pdf.png Заявление до НАП за отписване на стари задължения по давност
 • Създаден: 21.03.2013
 • Версия:
 • Размер: 476.6 KB
 • Тегления: 15 751
 • Изтегляне


pdf.png Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице
 • Създаден: 06.01.2013
 • Версия:
 • Размер: 2.13 MB
 • Тегления: 52 619
 • Изтегляне


pdf.png Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2012 г.
 • Създаден: 28.12.2012
 • Версия:
 • Размер: 320.29 KB
 • Тегления: 5 745
 • Изтегляне


pdf.png Декларация за неактивност през 2012 г. към НСИ
 • Създаден: 28.12.2012
 • Версия:
 • Размер: 117.28 KB
 • Тегления: 6 296
 • Изтегляне


pdf.png Декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци
 • Създаден: 27.12.2012
 • Версия:
 • Размер: 235.17 KB
 • Тегления: 32 021
 • Изтегляне


pdf.png Заявление за заверка на осигурителна книжка
 • Създаден: 05.02.2012
 • Версия:
 • Размер: 261.96 KB
 • Тегления: 10 114
 • Изтегляне


pdf.png Искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице
 • Създаден: 05.02.2012
 • Версия:
 • Размер: 112.9 KB
 • Тегления: 6 870
 • Изтегляне


pdf.png Служебна бележка и Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ
 • Създаден: 04.01.2012
 • Версия: 09.12.2013
 • Размер: 2.83 MB
 • Тегления: 20 885
 • Изтегляне


pdf.png Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ
 • Създаден: 31.12.2011
 • Версия: 21.12.15
 • Размер: 166.81 KB
 • Тегления: 19 019
 • Изтегляне


pdf.png Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ
 • Създаден: 31.12.2011
 • Версия: 21.12.15
 • Размер: 231.68 KB
 • Тегления: 22 275
 • Изтегляне


pdf.png Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2011 г.
 • Създаден: 29.12.2011
 • Версия:
 • Размер: 412.44 KB
 • Тегления: 7 102
 • Изтегляне


pdf.png Заповед за отпуск
 • Създаден: 27.12.2011
 • Версия:
 • Размер: 330.31 KB
 • Тегления: 8 627
 • Изтегляне


pdf.png Складова разписка (стокова разписка)
 • Създаден: 23.11.2011
 • Версия:
 • Размер: 336.34 KB
 • Тегления: 22 365
 • Изтегляне


pdf.png Молба за отпуск
 • Създаден: 23.11.2011
 • Версия:
 • Размер: 249.05 KB
 • Тегления: 8 338
 • Изтегляне


pdf.png Разходен касов ордер
 • Създаден: 21.11.2011
 • Версия:
 • Размер: 137.4 KB
 • Тегления: 21 903
 • Изтегляне


pdf.png Приходен касов ордер (и квитанция)
 • Създаден: 21.11.2011
 • Версия:
 • Размер: 2.15 MB
 • Тегления: 34 116
 • Изтегляне


pdf.png Трудов договор
 • Създаден: 10.11.2011
 • Версия: 1
 • Размер: 2.39 MB
 • Тегления: 9 354
 • Изтегляне


pdf.png Декларация обр. № 7
 • Създаден: 02.11.2011
 • Версия: 22.12.15
 • Размер: 297.21 KB
 • Тегления: 2 638
 • Изтегляне


pdf.png Фактура
 • Създаден: 24.10.2011
 • Версия:
 • Размер: 1.25 MB
 • Тегления: 14 194
 • Изтегляне


pdf.png Декларация обр. № 6
 • Създаден: 22.10.2011
 • Версия:
 • Размер: 1.5 MB
 • Тегления: 28 670
 • Изтегляне


pdf.png Протокол (Приложение № 5 към чл. 6, ал.5 на НАРЕДБА № Н-8)
 • Създаден: 22.10.2011
 • Версия:
 • Размер: 2.26 MB
 • Тегления: 18 375
 • Изтегляне


pdf.png Декларация по чл. 7, ал. 9 от КСО
 • Създаден: 22.10.2011
 • Версия:
 • Размер: 1.06 MB
 • Тегления: 7 623
 • Изтегляне


pdf.png Платежно нареждане/вноска бележка за плащане от/към бюджета
 • Създаден: 21.10.2011
 • Версия:
 • Размер: 1.86 MB
 • Тегления: 30 090
 • Изтегляне


pdf.png Декларация за неактивност през 2014 г. към НСИ
 • Създаден: 22.06.2015
 • Версия:
 • Размер: 198.42 KB
 • Тегления: 2 000
 • Изтегляне


pdf.png Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2015 г.
 • Създаден: 24.02.2016
 • Версия:
 • Размер: 3.72 MB
 • Тегления: 3 340
 • Изтегляне

Дата на създаване и на публикуване 24.02.2016 г.pdf.png Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс през 2016 г.
 • Създаден: 04.02.2017
 • Версия:
 • Размер: 117.28 KB
 • Тегления: 3 116
 • Изтегляне

Дата на създаване и на публикуване 04.02.2017 г.