Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Упътване за Сл. бел. по чл.45 ал.1 от ЗДДФЛ

Начин на работа с приложението към TROX РПВ съставящо Служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ

1. Зареждате данните от ведомостите чрез бутона Отвори данни от ведомост

step1

2. Посочвате ведомостта и натискате Open (стъпка 1 и 2 се повтаря за всички ведомости през годината)

step2

3. След зареждането на ВСИЧКИ данни, трябва да натисните бутона Обобщаване на данни. Така се сумират всички доходи и осигуровки през годината за всеки служител.

step3

4. Отивате на шийт 45-1,2-4 или 45-2-1.2.3

5. На тези форма вече се въвеждат допълнителните данни (лични, данъчни облекчения и данни от други работодатели).

step5

step6

6. След като сте избрали лицето и сте въвели данните във формуляра, можете да го затворите, за да видите и самата служебна бележка.