Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Условия за ползване

При първоначално въвеждане на данните проверете дали са верни и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО дали са изчислени съответните колони правилно.Разработчика не носи отговорност за нанесени щети вследствие употребата на таблицата.Програмата се актуализира и подобрява редовно. При желание може да ми пишете за повече информация или ако има грешки.